Sein Können beweisen

Die Themenlisten zur Reife- und Diplomprüfung

Lebende Fremdsprache Slowenisch (B1)

  • Izleti in potovanja
  • Izobrazba in poklic
  • Zdravo življenje in prehrana
  • Prosti čas in rekreacija
  • Nakupovanje
  • Življenje in družba
  • Mediji in sporazumevanje
  • Socialna omrežja in mladina
  • Republika Slovenija
  • Podjetništvo in gospodarstvo